Natural Disasters Unity

by SNEAKY SNAKES

Amacımız

Natural Disaster Unity yani Doğal Afet Birliği asıl amacı Türkiye’nin her şehrinden FIRST takımlarıyla bir araya gelerek insanları doğal afetler hakkında bilgilendirmektir.

 Birlik afet zamanlarında o bölgedeki temsilci öncül olmak üzere afet çalışmalarına ve afetzedelere yardım etmeye yönelik çalışacak, afet olmayan zamanlara ise çevresindeki insanları bölge şartları ve kondisyonları göz önünde bulundurulmak üzere gerçekleşebilecek afetler konusunda bilgilendirecektir.

 Afet anında, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenleri sadece kendisine değil komünitesine de benimsettirerek insanlarda afet bilinci oluşturacak ve olası kayıpları azaltmaya çalışacaktır.